رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / افغانستان درسال ۲۰۱۷، ۶میلیارد دالرواردات و۷۲۰میلیون صادرات داشت.

افغانستان درسال ۲۰۱۷، ۶میلیارد دالرواردات و۷۲۰میلیون صادرات داشت.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ گذشته، بیش از ۷۲۰ میلیون دالر صادرات و بیش از شش میلیارد دالر واردات داشته است. در زمرهٔ صادرات کشورمان، میوه‌های تازه و خشک، قالین و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شمرده می شود و واردات آن شامل مواد نفتی، ساختمانی، خوراکی، ادویه، البسه وسائر اشیأ ضروری برای زندگی محسوب میشود. میزان تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه سالانه دو میلیارد دالر، با پاکستان بیش از یک میلیارد دالر، با ایران نزدیک به دو میلیارد دالر و با هندوستان به ۶۰۰ میلیون دالر می رسد. به نظر کار شناسان امور اقتصادی، میزان صادرات و واردات کشور بدون انتهأ ناموزون بوده واین امر سبب عدم خود کفایی کشور شده وموجب عدم رشد اقتصاد بوده است. افغانستان یک کشور وارداتی است که بر اساس آمار وزارت تجارت، سالانه ۹ در صد صادرات و ۹۱ در صد واردات داشته است.

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*