رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / راکت در وزیر اکبرخان مېینه کابل، اصابت کرده وتلفات را نداشته است.

راکت در وزیر اکبرخان مېینه کابل، اصابت کرده وتلفات را نداشته است.

یک راکت درسرک چهاردهم وزیر اکبرخان، اصابت کرده است؛ سرک چهاردهم وزیر اکبرخان از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل بحساب می آید. وزارت امور داخله این رویداد را تاکید کرده اما گفته است که تلفات را وارد نکرده است. منطقهٔ وزیر اکبرخان مینه پر امن ترین ومنطقهٔ دیپلماتیک شمرده میشود. طالبان مسلح یا گروه دیگری تاکنون مسؤلیت این رویداد نه پذیرفته اند. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*