رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / وزارت زراعت به ۳۰ هزار مالدار، تعلیم پرورش حیوانات را داده است.

وزارت زراعت به ۳۰ هزار مالدار، تعلیم پرورش حیوانات را داده است.

وزارت زراعت ومالداری در جریان سال گذشته‌ٔ ۲۰۱۷ میلادی، ۴۶۶ استاد زن و ۲۳۷ مرد را در سراسر کشور، استخدام کرده که، آنها به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالداران در مورد پرورش سالم حیوانات، بیماری حیوانات، نشانه‌های بیماری، درمان‌های عاجل، فوائد واکسین‌ها برای حیوانات وچگونگی تهیه‌ٔ خوراکه‌ های مناسب حیوانات تعلیم داده اند. راههای جلوگیری از بیماری حیوانات را برای شان آموخته شده و درمورد دریافت شیر صحی از حیوانات معلومات و نیز وسایل کار عملی برای‌ شان داده شده است که با استفاده از این وسایل، جلو سرایت بیماری‌ها به محصولات لبنی گرفته می‌ شود.

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*