رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / غرض رشد فعالیتهای اقتصادی درروستا‌ها، به مردم قرضه داده میشود.  

غرض رشد فعالیتهای اقتصادی درروستا‌ها، به مردم قرضه داده میشود.  

مقامات وزارت احیأ وانکشاف دهات گفته اند که باشندگان روستا‌ها می‌ توانند با دریافت قرضه‌هایی که بین ۱۸۵ هزار افغانی تا ۳۱۰ هزار افغانی می‌ باشد، برای رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در روستا‌ها استفاده کنند. در گزارشی این وزارت آمده است که، غرض ارتقأ توانمندی مالی اتحادیه‌های روستایی برای اعطأ قرضه به مردم، ٣٣ میلیون افغانی را به ده ها  اتحادیه‌ کمک کرد. گفته شده است که، این پول از سوی بانک جهانی پرداخت شده و قرار است از سوی اتحادیه‌های روستایی در ٢۴ ولسوالیهای پنج ولایات، هرات، بلخ، پروان، بامیان و ننگرهار به قرضه گیرندگان داده شود. اتحادیه‌ها از این پول ماشین آلات و اقلام فنی مورد نیاز برای کار مردم از جمله ماشین‌های خیاطی و کارگاه قالین بافی را تهیه کرده و بدسترس قرضه گیرندگان میدهند که آنها، باید طبق یک قرارداد پول آن را از طریق عائدی که به دست می‌ آوردند، پرداخت کنند. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*