رویدادهای اخیر
Home / تازه خبر / هرکسی که با واسطه مقرر شده، از سنگر گریخته.

هرکسی که با واسطه مقرر شده، از سنگر گریخته.

ثبات در افغانستان تنها با گلوله تأمین نه شده؛ بلکه اعتماد بر پولیس سبب ثبات اجتماعی می‌ گردد. رئیس جمهور کشور گفته است که، روند اصلاحات در پولیس سلیقه‌ ای نبوده؛ بلکه برای منافع ملی افغانستان است و به زنده‌ گی تبعهٔ کشور ارتباط می‌ گیرد. رئیس جمهور به وزارت داخله هدایت داده است که منبعد، تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی‌ ها، اجرائات وترفیعات، مطابق قانون امور ذاتی افسران اجرا شود ومنسوبین وزارت داخله نمی‌ توانند به صورت انفرادی و واسطه‌های شخصی تقاضأ تقرر و تبدیل خویش را به وزارت داخله مراجعه کنند. هرکسی که با واسطه مقرر شده، از سنگر گریخته و هر کسی که با پول مقرر شده فردای آن دزدی کرده است. یا این طور گفته شود که هر کس که با واسطه مقرر شده، نفوذی بوده. باید یاد آور شد که، قبلا رئیس جمهور، وزارت داخله را قلب فساد خوانده بود و از سوی دیگر، انتقادها در مورد افسران جوانی که رتبه جنرالی به دست آورده بودند، وجود داشت. در افغانستان از اعضأ شورای ملی ( وکیلان ولسی جرگه وساتوران مشرانو جرگه) در همه موارد بخصوص در مداخله درامور پولیس واردوی ملی وهمچنان در استخبارات، شکایتها بگوش میرسد که: آنها برای تضمین بقأ خود خویشاوندان را در این نهادها مقرر مینمایند. رئیس جمهور نیز از اعضأ شورای ملی خواسته است که برای تقرری، وابستگان‌ شان به وزارت‌خانه ها نروند و اگر رفتند، جریان صحبت‌های شان ثبت و در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.  

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*