رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبارجهان / حدود ۱۰۰ سربازان ویژه، از مشاوران آمریکایی به افغانستان اعزام میشوند. 

حدود ۱۰۰ سربازان ویژه، از مشاوران آمریکایی به افغانستان اعزام میشوند. 

آمریکا برای نخستین بار نیروهای مخصوص مشوره دهی و کمک به افغانستان اعزام میکند. قرار است این نیروها در بهار سال ۲۰۱۸ به افغانستان اعزام شوند. گفته شده است که این نیروها در چوکات یک لوا به افغانستان اعزام شده و هدف آن آموزش دهی و کمک رسانی به نیرو های امنیتی افغان است. در گزارشها گفته شده است که در گام نخست بیش از ۱۰۰ سربازان از این نیروها به افغانستان اعزام خواهند شد. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*