رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / تجارت هروئین از ۱۸۰ تُن از سال۲۰۰۱، اکنون به ۸ هزار تُن رسیده است. 

تجارت هروئین از ۱۸۰ تُن از سال۲۰۰۱، اکنون به ۸ هزار تُن رسیده است. 

در گزارشها آمده است که، تجارت هروئین از ۱۸۰ تُن از سال تهاجم امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱  اکنون به هشت هزار تُن رسیده است که نشانگر شکست امریکا و ائتلاف همراه است. تجارت هروئین در سال ۲۰۰۱ عیسوی به میزان ۱۸۰  تُن در سال بود، اما یک سال بعد از آن به ۳۰۰۰ تُن و در سال ۲۰۰۷، به ۸۰۰۰ تُن در سال رسید. این تحقیق در یک مقالهٔ مجلهٔ گاردین به نشر رسیده در آن آمده است که،  جنگ امریکا و شوروی باعث شد زارعان افغان با نا امیدی روی به کشت خشخاش بیاورند زیرا منفعت آن باعث می شد تا بتوانند از پس افزایش مخارج برآیند.

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*