رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / وزارت زراعت در ۲۴ ولایات، ۱۱۷ شبکه‌ های آبیاری را ساخته است.

وزارت زراعت در ۲۴ ولایات، ۱۱۷ شبکه‌ های آبیاری را ساخته است.

وزارت زراعت وآبیاری در ۲۴ ولایات کشور طی سال ۱۳۹۶، ۱۱۷ شبکه‌ های آبیاری را برای دهقانان ساخته است. وزارت زراعت وآبیاری گفته است که، به منظور افزایش دست‌ رسی دهقانان به آب زراعتی کافی وبرای بلند بردن میزان محصولات و بهتر شدن کیفیت حاصلات زراعت این گام رابرداشته است. این شبکه های آب در ولایات قندهار، تخار، ‌هرات، کابل، بلخ، ننگرهار، لغمان، بغلان، پروان، پکتیا، پنجشیر، جوزجان، سمنگان، غور، کاپیسا، کنر، لوگر، میدان‌ وردک، نورستان، فاریاب، بامیان، قندوز و غزنی ساخته شده‌ است. کانالهای آبیاری، سربندها، آب‌ گیرها، حوض‌های ذخیره‌ آب وجویهای آب بوده که تا آخر سال مالی مورد استفاده قرا گرفته است. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*