رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / افغانستان از لحاظ درآمدهای ملی، ازکشورهای افریقایی هم عقب مانده است.

افغانستان از لحاظ درآمدهای ملی، ازکشورهای افریقایی هم عقب مانده است.

مقامات وزارت مالیه گفته اند که، سهم درآمدهای ملی از تولید ناخالص کشور، یازده درصد بوده است وباوجود افزایش درآمدهای ملی اکنون هم سهم درآمدهای ملی از تولید ناخالص کشور بسیار اندک است و در این بخش افغانستان از کشورهای عقب مانده به شمار می رود وبرای افزایش درآمدهای ملی و تشویق مالیه دهنده گان به پرداخت مالیات، معافیت های مالیاتی را به سرمایه گذاران تازه کار فراهم خواهند ساخت.  معین وزارت مالیه گفته است که، درحال حاضر متأسفانه ما از کشورهای افریقایی هم عقب استیم. وجود فساد اداری در نهادهایی که مالیات راگردآوری می‌ کنند، دشواری‌ها در قوانین مالیاتی، فرار مردم از مالیات ونبود آگهی‌های مالیه‌ دهنده‌گان از این قوانین از چالشهای بزرگ محسوب میشود.

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*