رویدادهای اخیر
Home / تازه خبر / آمار بیجا شده گان، تخمینی خلاف از واقعیت.

آمار بیجا شده گان، تخمینی خلاف از واقعیت.

وزارتهای دولت نیز سرگردان ودر مورد آمار بیجا شده گان پریشان بوده همچنان ادارات دیگر ملی وبین المللی نیز در این مورد معلومات دقیق را ارائه کرده نمی تواند از اینکه وضعیت امنیتی وتمامی امور در این کشور بحرانی بوده است. تقریبا یکسال پیش آمار بیجا شدگان داخلی در کشور، یک میلیون تن تخمین میشد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان سال پیشتر گفته بود که: نا امنی و ادامهٔ جنگ در ۹ ماه گذشته، ۹۰ هزار خانواده ها را آواره کرده است و تنها ۳۳ درصد از این بیجا شدگان، به کمک دولت دوباره به خانه هایشان برگشته اند و بقیه ۶۷ درصد دیگر همچنان بی سرپناه اند. کمیشنری سازمان ملل متحد نیز آمار های بیجاشدگان داخلی در افغانستان را تکان دهنده دانسته واز طرف های درگیر جنگ درافغانستان خواسته بود که به غیر نظامیان آسیب نرسانند. یکسال پیش یازده ولایات کشور که از آغاز سال شاهد نا امنی ها و حملات مخالفان مسلح دولت بوده اند، بیشترین بیجا شدگان را داشته آنطوریکه وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفته بود که، در ۹ ماه یک میلیون تن از اثر این جنگ ها، خانه هایشان را ترک کرده بودند و به ولایات دیگر پناه برده بودند. آسیب های رویا رویی حکومت و مخالفانش، به این خلاصه نشده است؛ براساس داده های وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، دراین مدت ۷۹۴ تن از اثر بیجاشدگی جان های شان را ازدست داده بودند، ۱۴۸۷ تن دیگر زخمی شده بودند، ۲۹۶ باب مکاتب تخریب شده، ۴۷ مراکز صحی صدمه دیده،  ۷۲ محراب مسجد تخریب گردیده، ۶۳۹۴ باب خانه های رهایشی، ۱۵۰۰ دکانها، ۱۲ باب تعمیرات دولتی،  ۱۷ باب پلها و ۱۲ کیلومتر سرک نیز تخریب شده بود. این گزارش سال ۱۳۹۵ بود؛ باید دید که، امسال چون جنگها نسبت به سال گذشته با درجه ها تشدید یافته، خانه ها بیشتر ازان صدمه دیده، بیکاری بدرجه ها بیشتر شده، ودولت از گذشته بسیار ناتوان شده است؛ پس نباید خاک را برای راضی کردن دولت، درچشمان ملت ریخت؛ که، گویا آمار بیجا شده گان داخلی کاهش یافته وبه حدود ششصد هزار آمده است. چنانچه وزارتهای امور مهاجرین وکار وامور احتماعی امروز گزارش دادند که: آمار بیجا شده گان داخلی ازین سبب که امنیت بهتر شده، به ششصد هزار پایین آمده است و زمینهٔ دسترسی بیجاشده گان داخلی، به خدمات صحی، تعلیم وکارفراهم میشود. وزارتهای امور مهاجرین کار وامور اجتماعی و انجمن مهاجرین کشور دنمارک، تفاهمنامه‌ٔ در زمینه اسکان مجدد بیجا شده گان داخلی به امضا رساندند. این تفاهمنامه به ارزش ۱۳ میلیون یورو بوده که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می‌ شود. یکی از اهداف امضأ این تفاهمنامه، ایجاد شغل برای بیجاشده گان داخلی است تا زمینه‌ های دسترسی بیجاشده گان به خدمات خوب صحی، تعلیم  و کار را فراهم کند. ولایت‌های کابل، قندوز، بامیان ننگرهار، بلخ ، بدخشان، تخار، نورستان، بغلان، لغمان، فراه و کنرها از این برنامه مستفید خواهند شد. البته هرچند اگر افزایش پیدا کرده بود مناسب است که: بیشتر به گذشته تخمین شوند نه اینکه این قدر کمتر شوند که، هر کس میفهمد که برای خوش کردن سران دولت این گزارش به شکل غیر واقع بینانه داده شده است.

نوشته: مسلم حبیب زاده

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*