رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / آثار باستانی کشور، حفریات وبه تاراج برده میشود.

آثار باستانی کشور، حفریات وبه تاراج برده میشود.

قبلا نیز آوازه ها وصداهای خاموش، گوش زد میشد که: آمریکاییها در تلاش این بوده اند تا آثار تاریخی در افغانستان را حفریات کرده به تاراج ببرند؛ اکنون گزارشها حاکی است که، ماهواره های امریکایی دهها مکانات باستانی و تاریخی جدید را در افغانستان تثبیت کرده‌ است. به گزارش مجلۀ ساینس، مقامات آمریکایی گفته‌ اند که محققان امریکایی و افغانستان روی تصویرهایی کار می‌ کنند که ماهواره‌ها و چرخ‌ بالهای امریکایی آن‌ها را ثبت کرده‌ ومکان‌های قدیمی پیداشده، در بخش‌های نا امن افغانستان موقعیت داشته است و به همین دلیل، تنها به مطالعۀ تصویر آن‌ها مصروف هستند.  200px-AiKhanoumPlateSharp

طبق گزارش خامه به نقل از مجله ساینس، در میان آثار و اماکن ثبت‌ شدۀ باستانی جدید تا به حال ۱۱۹ کاروان‌ سرا نیز ثبت شده که، به اواخر قرن شانزدهم وقرن هفدهم میلادی مربوط مربوط میشود. تاکنون، ۴۵۰۰ ساحات باستانی تثبیت شده و در مورد آن معلومات ابتدائی جمع شده است. به نظر کار شناسان، آمریکاییها در تلاش این بوده اند که، مصارف نظامی درافغانستان را از طریق چور وچپاول واستخراج معادن تکافؤ کرده واینک به حفر کاری وتلاش آثار تاریخی نیز دست زدند آثاریکه تاریخ دیرینهٔ افغانستان در آن نهفته بوده وافتخارات نیاکان افغان را ترجمانی میکند.

نوشته: انجنیر سعید

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*